O sobie

Prezes Zarządu SPIN-US Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie programów „Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, transfer technologii i innowacji”, „INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ”. Ekspert w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pt. „Program pilotażowy w województwie kujawsko–pomorskim VOUCHER BADAWCZY”.

Ukończyła staż i szkolenia w Berkeley University w Kaliforni w ramach programu TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization (zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych, współpraca nauki z gospodarką) a także Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii na licencji University of Texas AT Austin.